Услуги

Имате много проекти и се нуждаете от различни статии? Ситуация напълно разбираема и лесно разрешима!

Тук ще намерите текстовете подходящи за всяко начинание.

Статии:

Обикновена статия, без оптимизиране – 1.50 лв/100 думи

Статия с оптимизация за търсачки – 2.00 лв/100 думи

Статия изискваща технически познания в дадена област – 2.25 лв/100 думи

Статия на английски език3.50 лв/100 думи

Пренаписване на статии:

Обикновена статия – 1.00 ст/100 думи

Статия специализирана в дадена област – 1.40/100 думи

За всяка експресна поръчка (в срок от 1 ден) – цената е двойна.